Provjetravanje ili provijetravanje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: provijetravanje ili provjetravanje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola provjetravati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetravanje.

LEAVE A COMMENT