Radeći ili radeči?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: radeči ili radeći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem kojim znači obavljati nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati radeći.

LEAVE A COMMENT