Kako se piše pravilno na hrvatski?

Radiopostaja ili radio postaja?

Kako je pravilno pisati: radiopostaja ili radio postaja?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Dakle, ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica ženskog roda tvori se od imenice radio i imenice postaja te je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku sve složenice s imenicom radio pišu se sastavljeno. Pravilno je pisati radiopostaja, radiopostaje, radiopostaji, radiopostajom… Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Možeš li, molim te, prebaciti na neku drugu radiopostaju.
  • Ugasila je još jedna komercijalna radiopostaja.
  • Prodavali smo kratkovalnu radiopostaju koju nam je poklonio djed.
  • Baka je stalno slušala radiopostaju Mir iz Međugorja.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno odnosno skupa imenica ženskog roda radiopostaja, radiopostaji, radiopostajama, radipostajom, radiopostaje…