Rascijepiti ili rascjepiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rascijepiti ili rascjepiti? Dvoje u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski oblik cěpъ (hrvatski cijep). Glagol je naglašen dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: rascijepiti. Ispravno je pisati: rascijepim, rascijepiš, rascijepili, rascijepile, rascijepivši, rascijepanost…

OSTAVITE KOMENTAR