Raspeče ili raspeće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: raspeče ili raspeće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava raspinjanje na križ. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati raspeće, raspeća, raspeću, raspećem…

OSTAVITE KOMENTAR