Kako se piše pravilno na hrvatski?

Raspliće ili raspliče?

Kako je pravilno pisati: raspliče ili raspliće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prezentu nesvršenog glagola rasplitati. Pravilno se piše s glasom /ć/: rasplićem, rasplićeš, raspliće, rasplićemo, rasplićete, raspliću…