Kako se piše pravilno na hrvatski?

Raspodjela ili raspodijela?

Kako je pravilno pisati: raspodijela ili raspodjela? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava dijeljenje nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati raspodjela, raspodjele, raspodjeli, raspodjelom…