Razgraničenje ili razgranićenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: razgranićenje ili razgraničenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava čin utvrđivanja granica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenje, razgraničenja, razgraničenju…

LEAVE A COMMENT