Razlijegati ili razljegati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: razlijegati ili razljegati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Glagol u svojem korijenu ima praslavenski i staroslavenski glagol: ležati. Odnosno, nesvršeni glagol koji glasi lijegati i naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Ovaj glagol tvoren s prefiksom raz- pravilno se piše: razlijegati se. Pravilno je razliježem, razlijegat ćemo, razlijegali, razlijegale, razliježući…

OSTAVITE KOMENTAR