Simbolično ili simbolićno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: simbolično ili simbolićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto prenesenog značenja. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simbolično, simbolične, simbolični…

LEAVE A COMMENT