Kako se piše pravilno na hrvatski?

Siroče ili siroće?

Kako je pravilno pisati: siroče ili siroće?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava dijete kojem je umro jedan ili oba roditelja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenskog sirъ. Pravilno je pisati siroče, siročeta, siročetu, siročetom…

Primjeri:

  • Imala sam četrdeset godina i prvi put u životu osjetila sam se kao siroče.
  • On je bio siroče, ali je postigao znatne uspjehe u životu.
  • Iako je posvojila siroče iz doma, sljedeće je godine rodila još jedno dijete.
  • Marko je bio siroče kojeg je posvojila bogata obitelj iz Zagreba.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica srednjeg roda siroče, siročeta, siročetu, siročetom. Postoji i zbirna imenica siročad, umanjenica ili deminutiv siročić, siročići.