Kako se piše pravilno na hrvatski?

Šivačnica ili šivaćnica?

Kako je pravilno pisati: šivaćnica ili šivačnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radionica koja se bavi šivanjem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šivačnica, šivačnice, šivačnici…