Sjeveroistok, sjevero istok ili sjevero-istok?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sjeveroistok, sjevero istok ili sjevero-istok? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju radi se o složenici nastaloj u tvorbi sa spojnikom ili interfiksom -o-. Takva tvorba naziva se slaganje i pravilno se piše: sjeveroistok, sjeveroistoka, sjeveroistoku, sjeveroistokom, sjeveroistočni, sjeveroistočna…

OSTAVITE KOMENTAR