Stričević ili strićević?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: stričević ili strićević? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rodbinski odnos između djece dvojice braće. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati stričević, stričevića, stričeviću…

LEAVE A COMMENT