Svadža ili svađa?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: svadža ili svađa? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava žestoku raspravu. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi sъvadja. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati svađa, svađe, svađi, svađom…

LEAVE A COMMENT