Tečajevi ili tećajevi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tečajevi ili tećajevi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu i vokativu množine imenice muškog roda tečaj. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tečajevi.

LEAVE A COMMENT