Tisućlječe ili tisućljeće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tisućlječe ili tisućljeće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava doba od tisuću godina. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tisućljeće, tisućljeća, tisućljeću, tisućljećem…

OSTAVITE KOMENTAR