Trjem ili trijem?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: trjem ili trijem? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava natkriven prostoru izgrađen na kući. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trijem, trijema, trijemu…

OSTAVITE KOMENTAR