Tumačenje ili tumaćenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tumačenje ili tumaćenje? vojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja znači dati smisao nečemu. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tumačenje, tumačenja, tumačenju…

OSTAVITE KOMENTAR