Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ućenica ili učenica?

Kako je pravilno pisati: ućenica ili učenica?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja polazi školu. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati učenica, učenice, učenici, učenicom… Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Ispred škole na stubama su sjedile tri učenice.
  • Učenice su se žalile protiv profesora tjelesnog odgoja, ali uzalud.
  • Učenicama se nije sviđao novi pristup u obrazovanju.
  • Naše učenice veoma su vrijedne i marljive.
  • Marta je sad učenica sedmog razreda osnovne škole.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda učenica, učenice, učenici, učenicama, učenicom… Pravilno se piše i imenica muškog roda učenik, pridjev učenički i dr.