Ucjenila ili ucijenila?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ucijenila ili ucjenila? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola ucijeniti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ucijenila.

LEAVE A COMMENT