Ucjenjivanje ili ucijenjivanje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ucjenjivanje ili ucijenjivanje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja znači iznuditi nešto pritiskom. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ucjenjivanje.

OSTAVITE KOMENTAR