Udrugi ili udruzi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: udrugi ili udruzi? Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda udruga koja označava organizirano društvo ili skupinu ljudi. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. Iz tog razloga pravilno je pisati udruzi.

OSTAVITE KOMENTAR