Kako se piše pravilno na hrvatski?

Udžbenik ili uđbenik?

Kako je pravilno pisati: udžbenik ili uđbenik? Imenica dolazi zapravo od glagola učiti (učbenik). Tada se događa promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Bezvučni glas č nađe se ispred zvučnog glasa b, i prelazi u svoj zvučni glas dž. Stoga je pravilno pisati: udžbenik, udžbenika, udžbeniku, udžbenikom, udžbenici, udžbenički…