Ultrazvuk ili ultra zvuk?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ultrazvuk ili ultra zvuk? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda označava medicinsku metodu koja se koristi u dijagnosticiranju raznih bolesti. Pravilo glasi da se pridjevi tvoreni s prefiksoidom ultra- pišu sastavljeno. Tako je pravilno pisati ultrazvuk, ultrazvuka, ultrazvuku…

OSTAVITE KOMENTAR