Umjeren ili umijeren?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: umjeren ili umijeren? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko izbjegava krajnosti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umjeren, umjerena, umjereni, umjerenu…

OSTAVITE KOMENTAR