Unučica ili unućica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unučica ili unućica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu i hipokoristiku imenice unuka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unučica, unučice, unučici…

OSTAVITE KOMENTAR