Kako se piše pravilno na hrvatski?

Unučica ili unućica?

Kako je pravilno pisati: unučica ili unućica?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu i hipokoristiku imenice unuka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unučica, unučice, unučici…

Primjeri:

  • Naša unučica Marta najljepša je i najpametnija djevojčica u gradu.
  • Sa svojim unučicama igrala je igre i pjevala pjesme.
  • Naše unučice imaju jako dobre ocjene u školi.
  • Kako se zove vaša lijepa unučica?
  • S našom unučicom idemo na skijanje.
  • Imamo čak sedam unučica i sve su lijepe i pametne.
  • Naše unučice zovu se Petra, Lea i Sara.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše umanjenica ili deminutiv imenice ženskog roda unuka – unučica. Ta je imenica također i hipokoristik ili odmilica. Piše se pravilno unučice, unučicom, unučicama, unučici…