Kako se piše pravilno na hrvatski?

Uspaničiti ili uzpaničiti?

Kako je pravilno pisati: uzpaničiti ili uspaničiti? Ovaj glagol nastaje u tvorbi od prijedloga uz i glagola paničiti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Stoga je pravilno pisati uspaničiti, uspaničim, uspaničili, uspaniče, uspaničivši…