Kako se piše pravilno na hrvatski?

Utjelovljuje ili utijelovljuje?

Kako je pravilno pisati: utijelovljuje ili utjelovljuje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola utjelovljivati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati utjelovljuje.