Veličanje ili velićanje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: veličanje ili velićanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola veličati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi velikъ. Pravilno je pisati veličanje, veličanja, veličanju, veličanjem…

OSTAVITE KOMENTAR