Vijaća ili vijača?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vijaća ili vijača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrsta lopate i uže za preskakivanje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vijača, vijače, vijači, vijačom…

OSTAVITE KOMENTAR