Vođenje ili vodženje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vođenje ili vodženje? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola voditi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi voditi. Pravilno je pisati vođenje, vođenja, vođenju, vođenjem…

OSTAVITE KOMENTAR