Zapečaćen ili zapećaćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zapečaćen ili zapećaćen? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom od glagola zapečatiti. Glagol dolazi u tvorbi od za + pečat, pečatiti. Glagolski pridjev trpni pravilno se piše: zapečaćen, zapečaćena, zapečaćeno, zapečaćenim, zapečaćenih, zapečaćenog… Primjer pravilne uporabe glasi: Pismo je zapečaćeno.

LEAVE A COMMENT