Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zloćudno ili zločudno?

Kako je pravilno pisati: zločudno ili zloćudno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto suprotno dobroćudnom. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zloćudno.