Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zvjezdača ili zvjezdaća?

Kako je pravilno pisati: zvjezdača ili zvjezdaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava morski bodljikaš. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvjezdača, zvjezdače, zvjezdači, zvjezdačom…