Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: A

Australac ili Australijanac?

Kako je pravilno pisati: Australac ili Australijanac? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju naziva za stanovnika države i kontinenta Australije – Australac ili Australijanac. Prema tome slijedi i dvojba kako se piše ženska stanovnica – Australka ili Australijanka. Kad je riječ o nazivima za stanovnike države, stanovnik Španjolske zove . . . Pročitaj više

azijac ili Azijac?

Kako je pravilno pisati: azijac ili Azijac? Dvojbe u pisanju velikog i malog početnog slova česte su u hrvatskom jeziku. Kad je riječ o nazivima za stanovnike kontinenata, država i gradova, pravilno ih je pisati velikim početnim slovom. Tako je ispravno pisati: Azijac, Azijca, Azijcima, Azijatkinja, Azijatkinje, Azijatkinjama… Također, postoji . . . Pročitaj više

Alfa test, alfa-test ili alfatest?

Kako je pravilno pisati: alfa-test, alfa test ili alfatest? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom. odnosno ispravno je alfa-test. U psihologiji alfa-test označava grupni test za . . . Pročitaj više

Alfa dionice ili alfa-dionice ili alfadionice?

Kako je pravilno pisati: alfadionice, alfa-dionice ili alfa dionice? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom, dakle točno je: alfa-dionice, alfa-dionicama, alfa-dionica… Alfa-dionice su dionice najvećih tvrtki . . . Pročitaj više

Alfa neuron, alfa-neuron ili alfaneuron?

Kako je pravilno pisati: alfa neuron, alfa-neuron ili alfaneuron? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom, dakle pravilno se piše: alfa-neuron. U anatomiji riječ označava veliku živčanu . . . Pročitaj više

Alfa-čestice ili alfačestice ili alfa čestice?

Kako je pravilno pisati: alfa čestice, alfačestice ili alfa-čestice? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a pojavljuje se u tvorbi riječi na poljima fizike, matematike, kemije, informatike, astronomije… Pravilo je da se tvorenice s alfa pišu sa spojnicom, dakle pravilno je: alfa-čestica, alfa-čestice, alfa-česticama, alfa-česticom… U ovakvoj složenici sklanja se . . . Pročitaj više

Anglosaski ili angloskasonski?

Kako je pravilno pisati: anglosaski ili anglosaksonski? Pridjev označava onog koji baštini tradicionalnu kulturu Britanaca i SAD-a. Pridjev dolazi od riječi iz srednjovjekovnog latinskog: Anglo-Saxones, a u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: anglosaksonski. Ponekad je u uporabi pridjev anglosaski, jer je riječ nastala od plemena Angli i Sasi. Ipak . . . Pročitaj više