Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: A

Autosugestija, auto-sugestija, auto sugestija?

Kako je pravilno pisati: autosugestija, auto-sugestija, auto sugestija? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autosugestija, autosugestije, autosugestiji…

Autostop, auto-stop, auto stop?

Kako je pravilno pisati: autostop, auto-stop, auto stop? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Složenica autostop nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + stop. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autostop, autostopa, autostopu…

Auto-postaja, autopostaja, auto postaja?

Kako je pravilno pisati: auto-postaja, autopostaja, auto postaja? Složenica autopostaja nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + postaja (mjesto zadržavanja prijevoznih sredstava). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autopostaja, autopostaje, autopostaji….

Automehaničar, auto-mehaničar, auto mehaničar?

Kako je pravilno pisati: automehaničar, auto-mehaničar ili auto mehaničar? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S . . . Pročitaj više

Autokritika, auto kritika, auto-kritika?

Kako je pravilno pisati: autokritika, auto kritika, auto-kritika? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autokritika, autokritike, autokritici…

Autogaraža, auto garaža, auto-garaža?

Kako je pravilno pisati: autogaraža, auto garaža, auto-garaža? Složenica autogaraža nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + garaža (prostor za smještaj automobila). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autogaraža, autogaraže, autogaraži…

Auto drom, auto-drom, autodrom?

Kako je pravilno pisati: Auto drom, auto-drom, autodrom? Složenica autodrom nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + prefiks -drom koji označava trkalište. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autodrom, autodroma, autodromu…

Auto cisterna, auto-cisterna, autocisterna?

Kako je pravilno pisati: auto cisterna, auto-cisterna, autocisterna? Složenica autocisterna nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + cisterna (spremnik za tekućine različitih vrsta). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autocisterna, autocisterne, autocisterni…

Auto-biograf, auto biograf ili autobiograf?

Kako je pravilno pisati: auto-biograf, auto biograf ili autobiograf? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autobiograf, autobiografa, autobiografu…

Autentičnost ili autentićnost?

Kako je pravilno pisati: autentičnost ili autentićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što se može potvrditi kao istinito. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autentičnost, . . . Pročitaj više