Tag : A

Kako je pravilno pisati: auto-postaja, autopostaja, auto postaja? Složenica autopostaja nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + postaja (mjesto zadržavanja prijevoznih sredstava). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autopostaja, autopostaje, autoposta..

Read more

Kako je pravilno pisati: automehaničar, auto-mehaničar, auto mehaničar? Složenica automehaničar nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + mehaničar (osoba koja održava strojeve). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati automehaničar, automehaničara, automehanič..

Read more

Kako je pravilno pisati: autokritika, auto kritika, auto-kritika? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autokritika, autokritike, autokrit..

Read more

Kako je pravilno pisati: autogaraža, auto garaža, auto-garaža? Složenica autogaraža nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + garaža (prostor za smještaj automobila). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autogaraža, autogaraže, autogara..

Read more

Kako je pravilno pisati: Auto drom, auto-drom, autodrom? Složenica autodrom nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + prefiks -drom koji označava trkalište. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autodrom, autodroma, autodr..

Read more

Kako je pravilno pisati: auto cisterna, auto-cisterna, autocisterna? Složenica autocisterna nastala je od auto (označuje da se drugi dio složenice odnosi na nešto povezano s automobilima) + cisterna (spremnik za tekućine različitih vrsta). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autocisterna, autocisterne, autociste..

Read more

Kako je pravilno pisati: auto-biograf, auto biograf ili autobiograf? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autobiograf, autobiografa, autobiogr..

Read more

Kako je pravilno pisati: autentičnost ili autentićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što se može potvrditi kao istinito. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autentičnost, autentičnosti, autentičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: autentičan ili autentićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je izvorno, vjerodostojno itd. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati autentičan, autentičnog, autentič..

Read more

Kako je pravilno pisati: audio metar, audio-metar, audiometar? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se složenice tvorene s audio (u značenju sluh, slušnost, zvučnost) pišu sastavljeno. Tako je pravilno: audiometar, audiometra, audiometru, audiomet..

Read more