Tag : A

Kako je pravilno pisati: alfa-test, alfa test ili alfatest? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom. odnosno ispravno je alfa-test. U psihologiji alfa-test označava grupni test za ispitivanje intelektualnog razvoja. U deklinaciji ..

Read more

Kako je pravilno pisati: alfa neuron, alfa-neuron ili alfaneuron? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom, dakle pravilno se piše: alfa-neuron. U anatomiji riječ označava veliku živčanu stanicu u leđnoj moždini. Pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: alfadionice, alfa-dionice ili alfa dionice? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a koristi se u tvorbi riječi na poljima matematike, fizike, ekonomije, kemije, matematike, astronomije i dr. Pravilno je pisati tvorenice s alfa sa spojnicom, dakle točno je: alfa-dionice, alfa-dionicama, alfa-dionica… Alfa-dionice su dionice najvećih tvrtki kojima se najviše trguju. U ..

Read more

Kako je pravilno pisati: alfa čestice, alfačestice ili alfa-čestice? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a pojavljuje se u tvorbi riječi na poljima fizike, matematike, kemije, informatike, astronomije… Pravilo je da se tvorenice s alfa pišu sa spojnicom, dakle pravilno je: alfa-čestica, alfa-čestice, alfa-česticama, alfa-česticom… U ovakvoj složenici sklanja se samo druga sastavnica u s..

Read more

Kako je pravilno pisati: anglosaski ili anglosaksonski? Pridjev označava onog koji baštini tradicionalnu kulturu Britanaca i SAD-a. Pridjev dolazi od riječi iz srednjovjekovnog latinskog: Anglo-Saxones, a u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: anglosaksonski. Ponekad je u uporabi pridjev anglosaski, jer je riječ nastala od plemena Angli i Sasi. Ipak pravilno je: anglosaksonski, anglosaksonske, anglosaksonska, ..

Read more

Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a svoje značenje ima u gotovo svim znanostima; matematici, informatici, kemiji, psihologiji, ekonomiji. U fizici, alfa-zračenje označava snop alfa-čestica koji izlijeće iz radioaktivnih atoma velikom brzinom, a piše se sa spojnicom. Tako je pravilno pisati alfa-zrake, alfa-zračenje, gama-zračenje, beta-zrake i sl. I u drugim znanostima osim fizike, alfa se ..

Read more

Pridjev anglosaksonski označava da se što odnosi na Engleze i Amerikance, odnosno na narode kojima je materinski jezik engleski. Naziv dolazi iz srednjovjekovnog latinskog Anglo-Saxones, kao ime za potomke zapadnogermanskih plemena koji žive u Britaniji. Pridjev anglosaksonski piše se sastavljeno: anglosaksonsko pismo, anglosaksonski sustav mjera, anglosaksonski jezik. Sastavljeno se piše i Anglosaksonac, onaj koji baštini ..

Read more

Imenicu Afrikanac koja označava stanovnika kontinenta Afrike pravilno je pisati velikim početnim slovom. Isto vrijedi za stanovnicu Afrike, Afrikanku, a pridjev se piše malim početnim slovom: afrički. Etnici, naziv za stanovnika mjesta, kraja, regije, zemlje ili kontinenta, uvijek se pišu velikim početnim slovom. Prema tome, ispravno je pisati Afrikanac, Europljanin, Kongoanac, Iračanin, Splićanin, Njujorčanin. Pravilno ..

Read more

Etnik, naziv za stanovnika naselja, kraja, zemlje, države, pravilno je uvijek pisati velikim početnim slovom. Kada se kaže Amerikanac najčešće se misli na stanovnika Sjedinjenih Američkih Država. Isto tako se pišu i srodni nazivi poput Francuz, Grk, Kanađanin, Hrvat, Švicarac. Naziv Amerikanac može se odnositi i na stanovnika kontinenta Amerike. Velikim početnim slovom pišu se ..

Read more

Riječ akcija dolazi od latinske riječi actio što znači djelovati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati akcija jer se glas j umeće između otvornika i te otvornika a. Izvedeni pridjev glasi akcijski (akcijski film, akcijske cijene). U deklinaciji imenica akcija glasi: akcija, akcije, akciji, akciju, akcijo, akciji, akcijom. Pravilno je pis..

Read more