Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: A

Akcija ili akcia?

Riječ akcija dolazi od latinske riječi actio što znači djelovati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati akcija jer se glas j umeće između otvornika i te otvornika a. Izvedeni pridjev glasi akcijski (akcijski film, akcijske cijene). U deklinaciji imenica akcija glasi: akcija, akcije, akciji, akciju, akcijo, akciji, akcijom. Pravilno . . . Pročitaj više

Amerikanac ili amerikanac?

Kako je pravilno pisati: amerikanac ili Amerikanac? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Afrikanac ili afrikanac?

Imenicu Afrikanac koja označava stanovnika kontinenta Afrike pravilno je pisati velikim početnim slovom. Isto vrijedi za stanovnicu Afrike, Afrikanku, a pridjev se piše malim početnim slovom: afrički. Etnici, naziv za stanovnika mjesta, kraja, regije, zemlje ili kontinenta, uvijek se pišu velikim početnim slovom. Prema tome, ispravno je pisati Afrikanac, Europljanin, . . . Pročitaj više

Anglosaksonski, anglo-saksonski ili anglo saksonski?

Pridjev anglosaksonski označava da se što odnosi na Engleze i Amerikance, odnosno na narode kojima je materinski jezik engleski. Naziv dolazi iz srednjovjekovnog latinskog Anglo-Saxones, kao ime za potomke zapadnogermanskih plemena koji žive u Britaniji. Pridjev anglosaksonski piše se sastavljeno: anglosaksonsko pismo, anglosaksonski sustav mjera, anglosaksonski jezik. Sastavljeno se piše . . . Pročitaj više

Alfa-zrake, alfa zrake ili alfazrake?

Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a svoje značenje ima u gotovo svim znanostima; matematici, informatici, kemiji, psihologiji, ekonomiji. U fizici, alfa-zračenje označava snop alfa-čestica koji izlijeće iz radioaktivnih atoma velikom brzinom, a piše se sa spojnicom. Tako je pravilno pisati alfa-zrake, alfa-zračenje, gama-zračenje, beta-zrake i sl. I u drugim . . . Pročitaj više

Autobiografija ili auto biografija?

Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno. Autobiografija, tekst u kojem pisac opisuje svoj život, nastala je od auto + biografija. Sastavljeno se piše . . . Pročitaj više

Autoosiguranje ili auto osiguranje?

U primjeru autoosiguranja prefiks auto skraćeni je oblik riječi automobil. Ne valja ga miješati s prefiksoidom auto koji upućuje na samostalnost drugog dijela složenice ili da se što odnosi na samog sebe (poput autobiografije, autocenzure, autogola). Autoosiguranje piše se sastavljeno, kao i slični primjeri: autoalarm (automobilski alarm), autoservis (automobilski servis) . . . Pročitaj više

Autolimar ili auto limar?

Kako je pravilno pisati: auto limar ili autolimar? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge . . . Pročitaj više

Autolakirer ili auto lakirer?

Kao i ostale složenice s auto, autolakirer piše se sastavljeno. Od autolakirer, onaj koji se bavi bojanjem motornih vozila, pridjev je autolakirerski, a imenica autolakirnica. Pisanje je uvijek sastavljeno, kao i kod: autolimar, autoservis, autoosiguranje, autoalarm i dr. Pravilno je pisati autolakirer

Autokamp ili auto kamp?

Autokamp jest uređen i ograđen prostor u prirodi za prihvat motoriziranih posjetitelja, smještaj njihovih automobila, kamping-prikolica i šatora. Piše se sastavljeno kao i ostale složenice gdje prefiks auto ima značenje automobilski: autoservis, autoalarm, autoosiguranje, automehaničar i dr. Pravilno je pisati autokamp