Tag : A

Kako je pravilno pisati: audiokaseta, audio kaseta, audio-kaseta? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se složenice tvorene s audio (u značenju sluh, slušnost, zvučnost) pišu sastavljeno. Tako je pravilno: audiokaseta, audiokasete, audiokaseti, audiokase..

Read more

Kako je pravilno pisati: ateljer ili atelijer? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava radionica u kojoj se obavlja umjetnički rad. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati atelijer, atelijera, atelijeru… Također je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: astrofićan ili astrofičan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što ima svojstva astrofe. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati astrofičan, astrofičnog, astrofič..

Read more

Kako je pravilno pisati: astrofizički ili astrofizićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na astrofiziku ili astrofizičare. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati astrofizički, astrofizičkom, astrofizič..

Read more

Kako je pravilno pisati astrofizičarka ili astrofizićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stručnjakinju za astrofiziku. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati astrofizičarka, astrofizičarke, astrofiz..

Read more