Tag : Ć

Kako je pravilno pisati: činčila ili činćila? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrsta južnoameričkog glodavca koja se uzgaja zbog krzna. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati činčila, činčile, činčili, činčilom, činč..

Read more

Kako je pravilno pisat: činitelj ili ćinitelj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom te označava ono što ima važan udjel u nečemu, što djeluje u nečemu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati činitelj, činitelja, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: čimbenik ili ćimbenik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja je naglašena kratkosilaznim naglasko te označava ono što ima udjela u nečemu, što je važan dio nečega. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čimbenika, čimbenika, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: četveročlan ili četveroćlan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se sastoji od četiri člana. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četveročlan, četveročlana, četveročl..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćetverac ili četverac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stih od četiri sloga, strofa od četiri stiha te čamac s četiri veslača. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćetkanje ili četkanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola četkati. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četkanje, četkanja, četka..

Read more

Kako je pravilno pisati: četkati ili ćetkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači čistiti nešto četkom. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četkati, četkam, četkaš, če..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćetnik ili četnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava član srpske nacionalističke organizacije koja je u više oblika djelovala tijekom 20. stoljeća. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: četa ili ćeta? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vojna jedinica sastavljena od vodova. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četa, čete, četi, če..

Read more

Kako je pravilno pisati: češljić ili ćešljić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja je umanjica imenice češalj. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati češljić, češljića, češlji..

Read more