Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Ć

Čoban ili ćoban?

Kako je pravilno pisati: čoban ili ćoban? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja čuva stoku na paši, onaj koji napasa stoku ili pejorativno osoba koja se ne zna ponašati. Naglašena . . . Pročitaj više

Ćlankonošci ili člankonošci?

Kako je pravilno pisati: ćlankonošci ili člankonošci? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vrsta beskralježnjaka u koju spadaju životinje i rakovi. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Članski ili ćlanski?

Kako je pravilno pisati: članski ili ćlanski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na članove ili članstvo. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članski, članskog, . . . Pročitaj više

Ćlanica ili članica?

Kako je pravilno pisati: ćlanica ili članica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava pripadnica neke skupine. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članica, članice, članici, članicom, članicu…

Ćlanarina ili članarina?

Kako je pravilno pisati: ćlanarina ili članarina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava iznos novca koji se uplaćuje za članstvo u nekom društvu, organizaciji itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom . . . Pročitaj više

Čitački ili čitaćki?

Kako je pravilno pisati: čitački ili čitaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na čitača i čitanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitački, čitačkog, . . . Pročitaj više

Čitak ili ćitak?

Kako je pravilno pisati: čitak ili ćitak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se lako čita. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitak, čitka, čitku, čitki…

Ćitaći ili čitaći?

Kako je pravilno pisati: čitači ili čitaći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što služi za čitanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čitaći, čitaćeg, čitaćem, čitaći…

Čiravac ili ćiravac?

Kako je pravilno pisati: čiravac ili ćiravac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja ima više čireva na koži. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čiravac, . . . Pročitaj više

Čitać ili čitač?

Kako je pravilno pisati: čitać ili čitač? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više