Tag : Ć

Kako je pravilno pisati: čiravost ili ćiravost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava onaj koji je čirav. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čiravost, čiravosti, čiravost..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćirav ili čirav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto ili netko prepun čireva. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čirav, čiravog, čiravom, čir..

Read more

Kako je pravilno pisati: čirast ili ćirast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nalik na čir. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čirast, čirastog, čirastom, čira..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipkati ili ćipkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači izrađivati čipku. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipkati, čipkam, čipkaš, čipka, čipka..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćipkast ili čipkast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je slično čipki, šupljikav kao čipka. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipkast, čipkasta, čipkastu, čipkas..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipkarstvo ili ćipkarstvo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava djelatnost koja se bavi proizvodnjom čipke. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipkarstvo, čipkarstva, čipkarstvu, čipkarst..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćipkarski ili čipkarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na čipkarice i čipkarstvo. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipkarski, čipkarske, čipkarskog, čipkars..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipkarica ili ćipkarica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja izrađuje čipku. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipkarica, čipkarice, čipkarici, čipkaricom, čipkar..

Read more

Kako je pravilno pisati: čipkan ili ćipkan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je od čipke. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipka, čipkana, čipkanu, čipk..

Read more

Kako je pravilno pisati: činidba ili ćinidba? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava radnja, funkcija, neka služba. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati činidba, činidbe, činidbi, činidbom, činidb..

Read more