Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: G

Gonič ili gonić?

Kako je pravilno pisati: gonič ili gonić? Imenica označava osobu koju tjera stoku, a može označavati i vrstu psa. Nastala je od glagola goniti i sufiksa koji nije veoma plodan u hrvatskom jeziku, -ič. Tako je pravilno pisati: gonič, goniča, goničem, goničima, goničev, goničeva,… Imenice nastale sufiksom -ič još su: . . . Pročitaj više

Gaučo ili gaućo?

Kako je pravilno pisati: gaučo ili gaućo? Imenica označava čuvara stada goveda u pampama Južne Amerike. Riječ je španjolska i na španjolskom jeziku piše se gaucho, a u hrvatskom je prilagođena kao gaučo. Ostali oblici su: gauča, gaučom, gauču, gauče, gaučima…

Gaće ili gače?

Kako je pravilno pisati: gaće ili gače? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Guski ili gusci?

Kako je pravilno pisati: guski ili gusci? Riječ guska dolazi od praslavenskog gǫsь, a označava pticu plivačicu koja može biti pitoma i divlja. Kad je riječ o dativu i lokativu ima dvojni oblik: guski i gusci, koja su oba u uporabi. Također u genitivu množine postoje oblici: gusaka, guski, guska. . . . Pročitaj više