Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: I

Isključen ili iskljućen?

Kako je pravilno pisati: isključen ili iskljućen? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Ispovijed ili ispovjed?

Kako je pravilno pisati: ispovijed ili ispovjed? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Iznevjeriti ili iznevijeriti?

Kako je pravilno pisati: iznevijeriti ili iznevjeriti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Izvijestio ili izvjestio?

Kako je pravilno pisati: izvijestio ili izvjestio? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Istrebljivaćica ili istrebljivačica?

Kako je pravilno pisati: istrebljivaćica ili istrebljivačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja istrebljuje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati istrebljivačica, istrebljivačice, istrebljivačici…

Istrebljivač ili istrebljivać?

Kako je pravilno pisati: istrebljivać ili istrebljivač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja istrebljuje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati istrebljivač, istrebljivača, istrebljivaču…

Istrebljivački ili istrebljivaćki?

Kako je pravilno pisati: istrebljivaćki ili istrebljivački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na istrebljivače. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati istrebljivački, istebljivačkog, . . . Pročitaj više

Istrebljenje ili istrijebljenje?

Kako je pravilno pisati: istrijebljenje ili istrebljenje? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice srednjeg roda u značenju potpuno uništenje. Dolazi od glagola istrijebiti. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: istrebljenje, istrebljenja, istrebljenju, istrebljenjem…

Iščeznuće ili išćeznuće?

Kako je pravilno pisati: išćeznuće ili iščeznuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava situacija kada nešto nestane. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iščeznuće, iščeznuća, iščeznuću…