Tag : I

Kako je pravilno pisati: izlijećen ili izliječen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječen, izliječena, izliječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: izlječen ili izliječen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječen, izliječena, izliječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: izliječiti ili izlječiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači osloboditi nekoga neke bolesti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječiti, izliječim, izliječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: izlijećiti ili izliječiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači osloboditi nekoga neke bolesti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječiti, izliječim, izliječ..

Read more

Kako je pravilno pisati: izliječivost ili izlječivost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je izlječivo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječivost, izlječivosti, izlječivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: ispečen ili ispećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ispeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: ispeči ili ispeći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači pripremiti jelo pečenjem. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ispeći, ispečem, ispeče, ispeč..

Read more

Kako je pravilno pisati: iščekivanje ili išćekivanje? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško ..

Read more

Kako je pravilno pisati: išćekivati ili iščekivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači nešto dugo čekati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iščekivati, iščekujem, iščekuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: išćeznuće ili iščeznuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava situacija kada nešto nestane. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iščeznuće, iščeznuća, iščeznu..

Read more