Kako se piše pravilno na hrvatski?

Isključen ili iskljućen?

Kako je pravilno pisati: isključen ili iskljućen?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što je nemoguće, ne dolazi u obzir. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno je pisati isključen, isključena, isključenom…

Primjeri:

  • Bio je isključen već u desetoj minuti utakmice.
  • Isključene svjetiljke pospremali su na svoje mjesto.
  • Isključena svjetla ukazivala su na to da nikoga nema kod kuće.
  • Zbog isključenih podataka nije imala pristup internetu.
  • Isključen je nedolazak kao potencijalno opravdanje za neuspjeh.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše isključen, isključena, isključeno. Pravilno se piše i isključiti, isključili, isključio, isključimo…