Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: K

Kabel, kabl, kabal ili kabao?

Kako je pravilno pisati: kabel, kabl, kabal ili kabao? Od svih navedenih varijanti, u hrvatskom standardnom jeziku ispravno je koristiti dvije, no nemaju isto značenje. Riječ kabel dolazi od njemačke riječi Kabel, a znači ‘izolirani električni vodič’. U deklinaciji događa se promjena nepostojano e: kabla, kablom, kablu, kablovi, kablovima… Imenica . . . Pročitaj više