Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: K

Krijumčariti ili krijumćariti?

Kako je pravilno pisati: krijumčariti ili krijumćariti? Glagol označava radnju prenošenja robe, obično preko granice, tako da se izbjegnu propisi o plaćanju carine ili propisi o zabrani prenošenja. Pravilno ga je pisati s č: krijumčariti, prokrijumčariti, krijumčarim, krijumčarenje, krijumčaren, krijumčar, krijumčarka, krijumčarski…

Kečap ili kećap?

Kako je pravilno pisati: kečap ili kećap? Imenica označava pikantni slatko-kiseli umak od rajčice, a posuđena je iz engleskog jezika (ketchup). Glas /ch/ u hrvatskom se ostvaruje kao /č/ te se nalazi u mnogim anglizmima: sendvič, meč, čarlston, čip. Pravilno je stoga pisati kečap, kečapa, kečapu, kečapom, kečapi, kečapima…

Kečer ili kećer?

Kako je pravilno pisati: kečer ili kećer? Imenica označava osobu koja se bavi sportom naziva catch-as-catch-can. Riječ je o vrsti slobodnog hrvanja u kojemu su dozvoljeni vrlo grubi zahvati te se može reći da je više zabavnog nego natjecateljskog karaktera. Budući da se engleski catch čita kao keč, tj. /ch/ . . . Pročitaj više

Kči ili kći, kčer ili kćer?

Kako je pravilno pisati: kći ili kči, kćer ili kčer? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) . . . Pročitaj više

Koledž ili koleđ?

Kako je ispravno pisati: koledž ili koleđ? U hrvatski jezik ova je riječ došla iz engleskog jezika (engl. college). Označava visokoškolsku ustanovu ili privatnu srednju školu s internatom. U hrvatskom jeziku ta je riječ prošla kroz prilagodbu našem pismu, te se pravilno piše: koledž. Pravilno je pisati: koledži, koledžu, koledžom, . . . Pročitaj više

Kreniti ili krenuti?

Kako je pravilno pisati: krenuti ili kreniti? Ovdje je riječ o dvojbi o pravilnom pisanju glagola u infinitivu – krenuti ili kreniti. U razgovornom jeziku mogu se čuti varijante i krenula, krenila, krenuo, krenio, i tako dalje. No, samo je jedna varijanta točna i pravilna u hrvatskom standardnom jeziku. U . . . Pročitaj više

katolik ili Katolik?

Kako je pravilno pisati: katolik ili Katolik? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Knjigi ili knjizi?

Kako je pravilno pisati: knjigi ili knjizi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Kći ili kćer?

Kako je pravilno pisati: kći ili kćer? Ovdje je dvojba treba li koristiti oblik kći ili kćer. U ovom slučaju obje varijante su točne, no nisu zamjenjive jedna drugom. Radi se o posve drukčijim gramatičkim oblicima. Naime, kći je nominativ jednine, a oblik kćer jest akuzativ jednine. Zato je pravilno . . . Pročitaj više

Kontigent ili kontingent?

Kako je pravilno pisati: kontingent ili kontigent? U ovom primjeru radi se o pravilnom pisanju imenice muškog roda – kontingent ili kontigent. U nekim primjerima događa se to da je pravilno više različitih načina pisanja. U ovom je primjeru samo jedna varijanta pravilna i točna u hrvatskom standardnom jeziku. Kako . . . Pročitaj više