Kako se piše pravilno na hrvatski?

Njegi ili njezi?

Kako je pravilno pisati: njegi ili njezi?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice njega. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u glasove c, z i s (majka – majci, vrag – vrazi). Pravilno je da se u dativu i lokativu imenice njega sibilarizacija provodi i pravilno se piše: njezi. Primjer pravilne uporabe jest: On je sad na kućnoj njezi.

Primjeri:

  • Nešto su govorili o njezi kože i kose, ali nisam previše slušala.
  • Kad se radilo o njezi kose, ona je znala apsolutno sve.
  • Marko je nakon boravka u bolnici završio na kućnoj njezi.
  • Tako lijepoj njezi od svoje bake nije se baš nadao.
  • Znala je sve o njezi kože i njezina je koža zaista izgledalo besprijekorno.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica njega u dativu i lokativu jednine – njezi. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa glas g ispred glasa i prelazi u glas z. To jest, provodi se glasovna promjena sibilarizacija.