Njegi ili njezi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: njegi ili njezi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice njega. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u glasove c, z i s (majka – majci, vrag – vrazi). Pravilno je da se u dativu i lokativu imenice njega sibilarizacija provodi i pravilno se piše: njezi. Primjer pravilne uporabe jest: On je sad na kućnoj njezi.

LEAVE A COMMENT