Kako se piše pravilno na hrvatski?

Svjestan, svjesan ili svijestan?

Kako je pravilno pisati: svjestan, svjesan ili svijestan?

U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo.

Upravo kod primjera gdje smo se drugačije odmalena naučili govoriti najteže nam je svladati pravilne oblike u hrvatskom standardnom jeziku.

U ovom primjeru, osim dvojbe između /ije/ i /je/, upitno je i treba li pisati glas t ili se on gubi. U nominativu jednine muškog roda pridjeva, točno se piše svjestan. U ostalim padežima pravilno se piše bez glasa t (svjesna, svjesnu, svjesnima…) U ženskom rodu točno je pisati bez t – svjesna, svjesne, svjesnoj…

Primjeri:

  • Ti uopće nisi svjestan koliko ti njoj mnogo značiš.
  • On je bio svjestan čovjek, produhovljen, ali neke banalne stvari nije razumio.
  • Ti si svjestan da je to što radiš ogromna pronevjera i kazneno djelo?
  • Svjestan je bio svega, ali nije mogao ništa izustiti.
  • On je svjestan muškarac, osviješten, napredan, ali ponekad se ponaša kao neandertalac.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ jednine pridjeva u muškom rodu – svjestan. U ostalim padežima ne piše se glas t (svjesna, svjesnu, svjesnog, svjesnima). U ženskom i srednjem rodu također nije pravilno pisati glas t (svjesna, svjesno).