Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: T

Tekući račun ili tekuči raćun?

Kako je pravilno pisati: tekući račun ili tekući raćun? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o sintagmi sastavljenoj od pridjeva i imenice koja označava transkacijski račun koji banka otvara na zahtjev potrošača. Pravilno se piše: tekući račun, tekućeg računa, . . . Pročitaj više

Turčin ili Turćin?

Kako je pravilno pisati: Turčin ili Turćin? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Točkastost ili toćkastost?

Kako je pravilno pisati: toćkastost ili točkastost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je točkasto. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkastost, točkastosti, točkastostima…

Točkati ili toćkati?

Kako je pravilno pisati: točkati ili toćkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači šarati točkama. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati točkati, točkam, točkaš…

Tetki ili tetci?

Kako je pravilno pisati: tetki ili tetci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Točiona ili toćiona?

Kako je pravilno pisati: točiona ili toćiona? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola točiti. Pravilno se piše s glasom /č/: točiona, točioni, točionama, točione…

Točionica ili toćionica?

Kako je pravilno pisati: točionica ili toćionica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola točiti. Pravilno se piše s glasom /č/: točionica, točionice, točionici, točionicama…

Transformacija ili transformacia?

Kako je pravilno pisati: transformacija ili transformacia? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava kakvu radikalnu promjenu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: transformacija, transformacije, transformaciju, transformacijom, transformacijama…

Trumpovog ili Trumpova?

Kako je pravilno pisati: Trumpovog ili Trumpova? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu vlastite imenice Trump koja glasi Trumpov. U medijima se često u napisima o američkom predsjedniku koristi oblik u genitivu jednine Trumpovog, no to nije točno. Trebalo bi koristiti oblik u genitivu: Trumpova. Primjerice: Ona je djevojka Trumpova . . . Pročitaj više

Trčeći ili trčeči?

Kako je pravilno pisati: trčeći ili trčeči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu sadašnjem koji dolazi od glagola trčati. On znači kretati se brzo, nešto raditi u brzini. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trčeći.