Tag : T

Kako je pravilno pisati: tetki ili tetci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice tetka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -tka. Stoga je pravilno pisati: tetki. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovaramo o njezi..

Read more

Kako je pravilno pisati: točiona ili toćiona? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola točiti. Pravilno se piše s glasom /č/: točiona, točioni, točionama, toči..

Read more

Kako je pravilno pisati: točionica ili toćionica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od glagola točiti. Pravilno se piše s glasom /č/: točionica, točionice, točionici, točionic..

Read more

Kako je pravilno pisati: Trumpovog ili Trumpova? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu vlastite imenice Trump koja glasi Trumpov. U medijima se često u napisima o američkom predsjedniku koristi oblik u genitivu jednine Trumpovog, no to nije točno. Trebalo bi koristiti oblik u genitivu: Trumpova. Primjerice: Ona je djevojka Trumpova sina, To su novi potezi ..

Read more

Kako je pravilno pisati: trčeći ili trčeči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu sadašnjem koji dolazi od glagola trčati. On znači kretati se brzo, nešto raditi u brzini. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: tjekom ili tijekom? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: trenirka ili trenerka? U ovom primjeru radi se o dvojbi koji je točan oblik od dvaju koji su u uporabi. Naime, govornici hrvatskog jezika u svakodnevnom govoru koriste i oblik trenerka i trenirka. Ovdje je riječ o dvama oblicima koji se često mogu čuti u hrvatskom govornom jeziku. Imenica ženskog roda ..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvrđava ili tvrdžava? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava obrambena utvrda. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrđava, tvrđave, tvrđavi, tvrđa..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvrdoča ili tvrdoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju svojstva krutih tijela. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrdoća, tvrdoće, tvrdoći, tvrdo..

Read more

Kako je pravilno pisati: tvorničar ili tvornićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vlasnik tvornice. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvorničar, tvorničara, tvornič..

Read more