Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: T

Tvrđava ili tvrdžava?

Kako je pravilno pisati: tvrđava ili tvrdžava? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava obrambena utvrda. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrđava, tvrđave, tvrđavi, tvrđavom…

Tvrdoča ili tvrdoća?

Kako je pravilno pisati: tvrdoča ili tvrdoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označavaju svojstva krutih tijela. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvrdoća, tvrdoće, tvrdoći, tvrdoćom…

Tvorničar ili tvornićar?

Kako je pravilno pisati: tvorničar ili tvornićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vlasnik tvornice. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvorničar, tvorničara, tvorničaru…

Tuči ili tući?

Kako je pravilno pisati: tući ili tuči? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Trudnoća ili trudnoča?

Kako je pravilno pisati: trudnoća ili trudnoča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se stanje žene koja je trudna. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trudnoća. trudnoće, trudnoći, trudnoćom…

Tučnjava ili tućnjava?

Kako je pravilno pisati: tučnjava ili tućnjava? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava fizički obračun među više ljudi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tučnjava, tučnjave, tučnjavi, . . . Pročitaj više

Trotočje ili trotoćje?

Kako je pravilno pisati: trotočje ili trotoćje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava interpunkcijski znak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trotočje, trotočja, trotočju…

Trubać ili trubač?

Kako je pravilno pisati: trubać ili trubač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osobu koja svira trubu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trubač, trubača, trubaču, trubačem…

Tromjesečje ili tromijesečje?

Kako je pravilno pisati: tromjesečje ili tromijesečje? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava razdoblje od tri mjeseca. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tromjesečje, tromjesečja, tromjesečju, tromjesečjem…

Trodjelan ili trodijelan?

Kako je pravilno pisati: trodjelan ili trodijelan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se sastoji od tri dijela. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trodijelan, trodijelnog, . . . Pročitaj više