Kako se piše pravilno na hrvatski?

Tetki ili tetci?

Kako je pravilno pisati: tetki ili tetci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

U ovom je primjeru riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice tetka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -tka. Stoga je pravilno pisati: tetki. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovaramo o njezinoj tetki.

Primjeri:

  • Prema njezinoj tetki, ja sam nitko i ništa i ona bi mogla naći boljega.
  • Razgovaramo o mojoj tetki koja je jučer saznala strašnu dijagnozu.
  • Dijete ostavi tetki i izađi malo vani sama, možeš u šetnju ili na kavu.
  • Rekla sam tvojoj tetki da dođe po mene nakon posla.
  • Upravo idem prema svojoj tetki, sad ćemo otići na kavu zajedno.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda tetka u dativu i lokativu – tetki. Odnosno, ne provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Imenica tetka pripada iznimkama od provođenja sibilarizacije u kategoriji imenica s nastavkom -tka.